Matchningsindikatorer yrken

Vad menas med helt matchade, delvis matchade och inte matchade?

Anställda, helt matchade, antal (A)

Anställda med en utbildning som helt stämmer överens med yrket de har. “Helt” innebär att det både är stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, samt att utbildningsnivån är rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, delvis matchade, antal (B)

Anställda med en utbildning som delvis stämmer överens med yrket de har. “Delvis” innebär att det är: a) stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, men att utbildningsnivån är högre eller lägre än vad yrket kräver, eller b) viss överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, oavsett utbildningsnivå. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, inte matchade, antal (C)

Anställda med en utbildning som inte alls stämmer överens med yrket de har. “Inte alls” innebär att det inte finns någon uppenbar överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning. Utbildningsnivån kan vara både för hög, för låg eller rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Vad menas med helt matchade, delvis matchade och inte matchade?

Anställda, helt matchade, antal (A)

Anställda med en utbildning som helt stämmer överens med yrket de har. “Helt” innebär att det både är stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, samt att utbildningsnivån är rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, delvis matchade, antal (B)

Anställda med en utbildning som delvis stämmer överens med yrket de har. “Delvis” innebär att det är: a) stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, men att utbildningsnivån är högre eller lägre än vad yrket kräver, eller b) viss överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, oavsett utbildningsnivå. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, inte matchade, antal (C)

Anställda med en utbildning som inte alls stämmer överens med yrket de har. “Inte alls” innebär att det inte finns någon uppenbar överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning. Utbildningsnivån kan vara både för hög, för låg eller rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Matchningsgrad 2019 i Hela sverige

politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.0018750-
chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m.0274482152+0.34
chefer inom it, logistik, fou, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m.4063350864865-0.03
chefer inom utbildning79284313554+0.09
chefer inom hälso- och sjukvård/äldreomsorg/socialt och kurativt arbete196466921764-0.71
övriga chefer inom samhällsservice/chefer och ledare inom trossamfund0362714030+0.79
chefer inom bank, finans och försäkring4513633142+4.59
chefer inom övrig servicenäring0233820825+0.70
fysiker och astronomer/meteorologer631371382+1.42
kemister2332732391+1.63
geologer och geofysiker m.fl.2271091200-4.25
matematiker, aktuarier och statistiker2841691657-1.42
cell- och molekylärbiologer m.fl./växt- och djurbiologer2561561538+0.75
farmakologer och biomedicinare142123976+3.87
specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.157225860-4.39
specialister och rådgivare inom skogsbruk2463791217-2.50
civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering113518751525+2.92
civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning/lantmätare178174555033+0.00
civilingenjörsyrken inom elektroteknik20341392613355-2.37
civilingenjörsyrken inom maskinteknik183984646097-1.65
civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik/inom gruvteknik och metallurgi47214862171-0.69
övriga civilingenjörsyrken2846111559139-1.25
arkitekter m.fl.6705084855-2.02
planeringsarkitekter m.fl./ landskapsarkitekter4084643146+6.94
designer och formgivare220526997514+5.76
specialister inom miljö- och hälsoskydd105015135839-0.70
läkare387143137876-0.53
grundutbildade sjuksköterskor750326441245+0.78
barnmorskor311275684+2.36
anestesi-/ambulans-/intensivvårds-/operationssjuksköterskor66174510385+2.72
distriktssköterskor335816374+1.66
psykiatrisjuksköterskor387512343+12.21
geriatriksjuksköterskor1308817675+2.31
barnsjuksköterskor/skolsköterskor11211405776+4.71
företagssköterskor/övriga specialistsjuksköterskor216578137+0.47
röntgensjuksköterskor633182577+2.09
psykologer och psykoterapeuter2062888650+0.40
veterinärer33852324+0.71
tandläkare42465661+0.38
övriga specialister inom hälso- och sjukvård m.fl.4496986320+0.79
sjukgymnaster28513210538-0.60
arbetsterapeuter2252397933-0.48
apotekare441172024+2.43
universitets- och högskolelärare28100129759+0.33
lärare i yrkesämnen108842803814-7.97
gymnasielärare1697563321008-2.64
grundskollärare67071485277843-5.10
fritidspedagoger337821539459-5.14
förskollärare5120393153114-1.13
speciallärare och specialpedagoger m.fl.52138588497+4.20
arbetsförmedlare/studie- och yrkesvägledare307212206822+6.44
övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens511618398332-2.73
revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl7733733829606+3.17
lednings- och organisationsutvecklare43731024316802-4.62
planerare och utredare m.fl.7741447039867-1.05
personal- och hr-specialister3345439511365+4.60
marknadsanalytiker och informatörer m.fl.5653839520870+2.94
it-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.232213450961982+3.14
jurister1871154717624-0.08
museiintendenter och bibliotekarier m.fl.13198598214-1.99
författare, journalister och tolkar m.fl.22843697272+1.46
konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.17817835760-2.66
socialsekreterare och kuratorer m.fl.6396174035566-6.48
präster och diakoner3032542844-2.85
ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering151413854210+0.32
ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning/gis- och kartingenjörer5226384416996-1.87
ingenjörer och tekniker inom elektroteknik4004601516812-0.16
ingenjörer och tekniker inom maskinteknik3636208012499-1.36
ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik/inom gruvteknik och metallurgi8146882010-0.29
övriga ingenjörer och tekniker3660218111373-0.34
piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.10143843073+0.06
tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl./tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning119212722443+0.95
biomedicinska analytiker m.fl.4766617208+1.09
receptarier1761763287+0.20
laboratorieingenjörer26154625659-2.48
djursjukskötare m.fl.7811047512+3.10
tandhygienister133193403-0.58
banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.11566441235044-0.04
försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.11743269999488+0.79
speditörer, transp.mäklare/evenemangs- o reseprod./fast.mäkl./fast.förv./övr förmedl463166318747+0.65
juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.601758063429+1.19
tull- och kustbevakn.tjänstmän/skattehandläggare/soc.försäkr.handläggare/övr handläggare7521277920048-0.63
säkerhetsinspektörer m.fl./brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.23806833958-3.09
poliser----
behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.536945715255+0.45
pastorer m.fl.297121367-5.53
idrottstränare o instruktörer m.fl./professionella idrottsutöv/friskvårdskons. o hälsopedag. m.fl.500019951125-1.24
fritidsledare m.fl.391248772854-3.15
fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.211615611933+4.18
trafiklärare och instruktörer01504824+0.55
köksmästare och souschefer9401621553+5.58
drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.11238496423222-0.29
bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.10002972230+2.16
kontorsass. o sekreterare (exkl. 4117 med.sekr., vårdadm.)231312365479279-1.28
medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.439746568041+5.67
kundserviceyrken9595835331932-1.41
lagerpersonal och transportledare m.fl.132761663152388-0.56
biblioteks- och arkivassistenter m.fl.8796891157-3.40
brevbärare och postterminalarbetare434523175835-2.84
förtroendevalda001280-
kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.165317643281+2.56
kockar och kallskänkor13851177415024-0.57
hovmästare, servitörer och bartendrar103626742385-3.51
skönhets- och kroppsterapeuter/övrig servicepersonal202329306884+0.79
städledare och fastighetsskötare m.fl.65621634214387+0.43
försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m.1575826148127141+0.09
barnskötare och elevassistenter m.fl.398342197341602-3.20
undersköterskor53619798497961-0.95
vårdbiträden/personliga assistenter349532210140869-4.40
vårdare, boendestödjare/skötare/övrig vård- och omsorgsperonal274951941033752-2.31
tandsköterskor26429736263+1.52
andra bevaknings- och säkerhetsyrken8316834214949+3.25
lantbruks- och trädgårdsyrken1099350545970-1.05
skogsarbetare, fiskodlare och fiskare10236711034+0.97
snickare, murare och anläggningsarbetare/arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva285972094546914-1.73
takmontörer/golvläggare/isoleringsmontörer/glastekniker442218933157-0.91
vvs-montörer m.fl./kyl- och värmepumpstekniker m.fl.5603254812996-2.16
målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.949625110765-1.70
gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.6728127713204-0.23
smeder och verktygsmakare m.fl.21239224225523-2.65
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer/flygmekaniker m.fl.8001358216516-2.05
underhållsmekaniker och maskinreparatörer769380017159-3.17
finmekaniker och konsthantverkare m.fl.13764831667-3.65
prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.37925121567+0.35
installations- och industrielektriker m.fl.5808118331082-2.51
elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.214710354872+1.35
ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.5266973593-0.95
skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.1237368436+1.32
slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.37584231903+1.93
malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.287120383577+7.62
process- o maskinoperat. (exkl. 811)/arbetsledare inom tillv.155702257057328+2.04
montörer9055856126009-0.12
lokförare och bangårdspersonal110314772772+11.93
buss- och spårvagnsförare/taxiförare m.fl./bil-, motorcykel och cykelförare13450100929703+1.23
lastbilsförare m.fl.50411783822124+2.04
maskinförare/matroser och jungmän m.fl.10490545415098+3.75
städyrken2775382036060+0.12
renhållnings- o återvinningsarb./vaktmästare m.fl./övriga servicearbetare m.fl.15004446123158+1.47
andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering535249914946-0.94
snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.11144303031482-1.12
godkänd yrkesuppgift saknas, anställda000-
samtliga yrkesgrupper7161705906182285506-0.97
militära yrken----