Användarvillkor för deltagaromdömen

1. Allmänt

1.1 Godkännande av regler & äganderätt

Du som lämnar ett omdöme godkänner härmed följande villkor och regler och är själv ansvarig för att de tillämpas och följs. Nya funktioner eller företeelser kan kräva att reglerna förändras och då är du själv ansvarig föratt besöka regelsamlingen för att bli varse om uppdateringar.

När du lämnar ett omdöme ger du Assedon AB en exklusiv ägande rätt till att använda, lagra och tillhandahålla omdömet samt att vid behov flytta, redigera eller avlägsna det i enlighet med våra regler. Denna rätt gäller även om du vid ett senare tillfälle vill ta bort eller ångrar ditt omdöme.

1.2 Ansvarsfrihet

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag frånskriver vi oss garantier och skyldigheter som kan kopplas till vår webbplats. Vi vidhåller rätten att agera utifrån följande regelsamling men frånskriver oss skyldigheten att agera.

1.3 Datainsammling

I samband med att ett omdöme läggs godkänner du att din e-post sparas för att vid behov kunna verifiera att du har gått tjänsten hos den berörda leverantören. Vill du att denna information tas bort från vår databas kontakta fred@assedon.se. Detta innebär också att omdömet kommer tas bort. Din e-post kommer inte användas för något annat syfte.

2. Att lämna ett omdöme

2.1 Vem som får lämna ett omdöme

Enbart du som privatperson, som deltar eller har deltagit i en matchningstjänst anvisad av Arbetsförmedlingen har rätt att lägga upp ett omdöme på vår webbplats. Ingen annan privatperson, företag ellerannan juridisk enhet har tillstånd att lämna ett omdöme. Genom att lämnaett omdöme är du personligt ansvarig för att ovanstående krav är uppfyllt

2.2 Rätt omdöme på rätt plats

Du är själv ansvarig för att säkerställa att du skriver ditt omdöme på korrekt tjänst, kontor och leverantör. Misstanke om felaktigt placerat omdöme kan leda till att det tas bort omedelbart.

2.3 Ett omdöme per person, beslut och tjänst gäller

En person tillåts bara lämna ett omdöme per deltagen tjänst för den beslutade perioden. Det är inte under några förutsättningar tillåtet att lämna flera omdömen för samma deltagarperiod för samma tjänst. Det är givetvis okej att lämna ett nytt omdöme om du deltar i samma tjänst hos samma eller annan leverantör om det sker vid två skilda tillfällen under två skilda beslut från Arbetsförmedlingen.

2.4 Omdöme by proxy godkänns enbart vid särskilda skäl

Att skriva ett omdöme åt en deltagare godkänns enbart om det finns särskilda skäl till varför deltagaren inte kan göra det själv. T.ex. inte har tillräckligt med datorvana, är rörelsehindrad eller av annan anledning inte kan använda tjänsten. Personen som skriver omdömet bör då vara en opartisk individ i sammanhanget och inte ha egenintresse i att påverka eller omformulera deltagarens omdöme.

2.5 Omdömet ska spegla den personliga upplevelsen

Vi godkänner att leverantörer uppmanar sina deltagare att lämna ett omdöme men instruktioner om hur det ska formuleras är absolut förbjudet. Den leverantör som uppmanar sina deltagare att lämna omdömen bör göra det till samtliga deltagare och inte vara selektiv i sitt val. All kritik ska vara sakligt motiverad och representera den opartiska upplevelsen hos deltagaren. Ju mer negativt omdömet är, ju tydligare ska omdömet motiveras.

2.6 Reklam eller misskreditering

Omdömen får inte användas i syfte att göra reklam för eller misskreditera en viss leverantör, annan verksamhet eller webbplats. Det gäller speciellt om omdömeslämnaren har koppling till, agerar på uppmaning/uppdrag av,eller har mottagit/kommer att motta någon form av ersättning (t.ex. kontanter, presentkort, rabatter, varor, lotter etc.) av, företag kopplade tillden aktuella leverantören (vid misstanke om reklam) eller företag kopplade till konkurrerande verksamheter (vid misstanke om misskreditering). Denna regel gäller även omdömen vars påståenden (enligt Assedon AB’s bedömning) uppenbart är, rimligen bara kan vara, eller bevisligen är felaktiga och på grund av detta riskerar att skada ett företag

3. Omdömets utformande

3.1 Uppmana, argumentera och ge konstruktiv kritik

Ett vårdat språk och trevligt uppträdande höjer värdet i ditt omdöme, bådeför andra arbetssökande men även för leverantörerna. Vi tillåter generellt inga omdömen som innehåller svordomar, könsord eller liknande. Inte heller inlägg som är (eller troligen kan upplevas som) allmänt otrevliga, spydiga, sarkastiska, kränkande eller vars innehåll är helt oväsentligt i sammanhanget.

3.2 Uppträd vårdat, trevligt och sakligt

Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andratyper av angrepp är inte tillåtet, varken i omdömen eller på kontorssidor. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.3 Personangrepp & Insinuationer tillåts ej

Notera att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar 'uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning'

3.4 Ange ditt omdöme med respekt

Omdömen som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga personer eller leverantörer (vilket inkluderar deras åsikter, uttalanden, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning somanvänds och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.5 Gör inte ditt omdöme i affekt

'SKRIK INTE' i din omdömen innebär att fraser i omdömet inte får bestå avversaler och utropstecken om det inte är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller framföra ditt omdöme.

3.6 Döm inte andras omdömen

Ditt omdöme får inte innehålla kommenterar om andra personers omdömen. Det är inte tillåtet att lämna ett omdöme som kritiserar ett annat omdöme i något avseende.

3.7 Upphovsrättsskyddat material får inte ingå i omdömet

Man får inte inkludera i sitt omdöme något som är upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, varken som text eller hetlänkade filer via img- eller media-taggar. Det är inte heller tillåtet att länka till, eller informera om var eller hur man får tag på material, som utan tillstånd gjorts tillgängligt.

3.8 Var försiktig med uppgifter och åsikter om andra deltagare och leverantörer

Det är inte tillåtet att publicera uppgifter om andras namn, personnummer, telefonnummer, postadresser, e-postadresser, registreringsnummer för fordon, etnicitet, hälsotillstånd, politisk och religiös övertygelse, sexuell läggning, skulder, lagöverträdelser, polisärenden, domar i brottmål eller frihetsberövanden, kontonummer, ordernummer, fakturanummer med mera, oavsett hur informationen framförs.

Vi tillåter inte heller aktiviteter eller länkar som kringgår denna regel om syftet verkar vara att förfölja, skandalisera, förtala eller förolämpa en person.

Denna regel omfattar alla användare på webbplatsen.

3.9 Uppgifter rörande anställda hos leverantörer

Omdömen rörande leverantörer är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller reglerna i detta dokument. När det gäller företags anställda är det, speciellt i samband med negativ kritik, inte tillåtet att publicera personuppgifter. Anställdas agerande är företagets ansvar och vill man kommentera detta får man göra det i allmänna ordalag utan att direkt eller indirekt nämna enskilda personer, till exempel genom att skrivaföretaget,jobbcoachen,leverantören. Vill man till företaget framföra åsikter rörande enskilda personer får man göra detta direkt via e-post, telefonsamtal etc.

3.10 Särskilt förbjudna ämnen

Vi tillåter inte omdömen eller andra aktiviteter som rör (eller som länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld, olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, företeelser som går ut påatt man skall satsa eller investera pengar.Inte heller tillåts omdömen som nämner eller länkar till företeelser/material som av många sannolikt kommer att uppfattas som stötande, motbjudande eller nedsättande. Dessutom tillåter vi inte omdömen som vi av erfarenhet leder till andra regelbrott. Vi tillåter inte omdömen, länkar mm. vars innehåll handlar om egna lagbrott, förutsätter lagbrott, kan leda till lagbrott eller handlar om hur man undgår upptäckt.

4. Repressalier vid regelbrott

4.1 Tveksamma eller misstänkta omdömen

Omdömen som enligt Assedon bryter, eller misstänks bryta, mot reglerna kan komma att tas bort eller döljas och utredas. Detta gäller även omdömen som bedöms vara (eller uppenbart är) orimliga, oseriösa eller skapade i syfte att förlöjliga, provocera eller vilseleda. Beroende på omständigheterna skickas ibland en förfrågan eller uppmaning till den som lämnat omdömet. Vid uteblivet svar eller åtgärd förblir omdömet dolt, eller döljs om detta inte gjorts tidigare

4.2 Om du själv bryter mot reglerna

Bryter du mot någon regel eller motsäger en varning eller uppmaning från en administrator kan följden bli att ditt omdöme, utan förvarning, tas bort omedelbart. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt brutit mot reglerna kan du som person eller leverantör bli avstängd för all framtid. Om du blir varnad eller avstängd blir du kontaktad om detta.

4.3 Om någon annan bryter mot reglerna

Om du anser eller misstänker att en annan användare på webbplatsen bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla detta.Anmälan sker genom att skicka en e-post till fred@assedon.se.

Var tydlig i din beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regeldu anser att det bryter mot och på vilket sätt. Det är alltså inte tillåtet:att tala om hur andra bör formulera sig eller vad de får och inte får tycka; att bestämma vad som får publiceras, var detta får ske eller hur länge; att på annat sätt ta sig an rollen som moderator för webbplatsen.

Det är inte tillåtet att uppmana en annan användare att göra om eller fortsätta ett beteende som du själv har varnats eller avstängts för. Användare som agerar (eller misstänks agera) på detta sätt kan komma att stängas av