Matchningskollen

En hjälpande tjänst som förbättrar flödet för arbetssökande och leverantörer.

Varför finns matchningskollen?

I maj 2020 släppte riksrevisionen sin granskningsrapport 'stöd och matchning - ett valfrihetssystem för arbetssökande'. I granskningen svarade 2542 tidigare deltagare i stöd och matchning på frågan 'Skulle något av följande ha gjort det lättare för dig att göra ett bra val leverantör'? 66% svarade att bättre möjligheter att jämföra leverantörer och deras kompetenser hade hjälpt. 62% ansåg att information om vad andra deltagare har tyckt om leverantörerna också hade hjälpt.

Riksrevisionens granskningsrapport (PDF)

Idag kan arbetssökande tillgå Arbetsförmedlingens söktjänst samt leverantörers rating för att göra ett välinformerat val. Det saknas dock en plattform för att samla och ta del av deltagaromdömen som till skillnad från myndigheten också kan prioritera att vara en renodlad serviceinstans gentemot både arbetssökande och leverantörer. Därför skapade vi matchningskollen.

Illustration för vad är matchningskollen

Vad är matchningskollen?

Matchningskollen är en jämförelsesida som hjälper arbetssökande att hitta leverantörer av matchningstjänster anvisade av Arbetsförmedlingen. Webbplatsen erbjuder uppdaterad information om olika tjänster samt ett smidigt sätt att söka, jämföra och välja leverantör av t.ex. stöd och matchning eller rusta och matcha. Unikt för webbplatsen är också möjligheten att ta del av och lämna omdömen om leverantörer.

För leverantörer av matchningstjänster är webbplatsen en möjlighet att i större utsträckning marknadsföra och informera sin målgrupp om sina kompetenser och tjänster och på så sätt öka sina chanser att bli vald som leverantör.

Matchningskollen är även en distributionsplattform för andra digitala tjänster från företaget som ligger bakom webbplatsen.

Illustration för vad matchningskollen är för tjänst.

Vem ligger bakom matchningskollen?

Matchningskollen är ett privat initiativ av företaget Assedon AB. Assedon är en tech startup som arbetar med digitalisering och innovationer på arbetsmarknaden.

Företaget fokuserar främst på kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen men driver även projekt inom digital studie- och yrkesvägledning för skolan.

Läs mer om Assedon AB

Illustration för vem det är som ligger bakom matchningskollen

Vad är målsättningen med matchningskollen?

Matchningsaktörer har idag väldigt begränsade möjligheter att synas och visa upp sina tjänster för arbetssökande. I en reformering av myndigheten med en större andel arbetsförmedlande som sköts av privata företag behövs det nya sätt för arbetssökande och leverantörer att matchas.

I samband med att stöd och matchning också övergår till rusta och matcha försvinner, åtminstone initialt, ratingen. Då kvarstår enbart en funktion som deltagaromdömen för att utvärdera leverantörer.

Matchningskollen vill på så sätt bli en naturlig mötesplats för de två parterna där kompetens, kvalitet och resultat tydligt genomsyrar varje arbetssökandes beslut om leverantör.

Illustration för vad matchningskollen har för målsättning