Rusta och Matcha (KROM)

matchingskollen ad placeholder

SÖK LEVERANTÖR

Vad är Rusta och Matcha?

Rusta och matcha, även kallat krom, är för dig som kan jobba men som behöver extra stöd för att kunna hitta jobb eller börja studera.

Under programmet kommer du med hjälp av en jobbcoach hos din valda leverantörer ta del av individuellt anpassade aktiviteter som ska ge dig stöd i att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning.

Krom består av tre olika nivåer, de olika nivåerna är ett ungefärligt mått på hur långt ifrån arbetsmarknaden du är. Arbetsförmedlingen använder sig av ett statistisk bedömningsstöd för att få fram vilken nivå du klassas som. Deras beslut kommer bygga sig på dina inskrivningsuppgifter.

Bild som visualiserar hur Arbetsförmedlingen jobbar med nivåer.

Arbetsförmedlingen

Här kan du läsa mer om hur Arbetsförmedlingen tar fram din nivå

Innan 2022 ska rusta och matcha ersätta stöd och matchning.

Vem kan få rusta och matcha?

Arbetsförmedlingen bedömer ifall tjänsten är aktuell för dig. Dem kommer avgöra ifall ditt avstånd från arbetsmarknaden anses vara i den grad att du kan gynnas av tjänsten. Ifall Arbetsförmedlingen anser att du kan gynnas av tjänsten så kommer du få ett beslut om att gå tjänsten.

Krom fungerar att gå via distans men även på plats.

Hur fungerar rusta och matcha?

Processen börjar med att du blir anvisad att gå tjänsten. Därefter så ska du som arbetssökande hitta och välja en leverantör du vill gå hos.

För att söka efter leverantörer som har tjänsten kan du använda vårt sökverktyg. Med detta verktyg kan du filtrera på vilka språk leverantören har stöd för, vilka branscher de har expertis inom, vart de har sina kontor och även vad tidigare deltagare tyckt om leverantören.

Sedan så kommer du med en jobbcoach hos den leverantör du valt ta fram en plan på individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller påbörja en utbildning.

Tjänstens mål är att få dig som deltagaren ut i jobb eller utbildning så snabbt som möjligt och tjänsten kan maximalt pågå tolv månader. Till skillnad från tjänsten stöd och matchning är rusta och matcha mer resultatfokuserat, det vill säga leverantören får nästan all sin ersättning när dem faktiskt har lyckats hjälpa dig att hitta ett jobb eller en utbildning som passar.

4 steg till job genom rusta och matcha

Vad händer under rusta och matcha?

Under tjänsten kommer du att delta i ett flertal aktiviteter. Aktiviteterna som utförs kommer du och jobbcoachen komma fram till baserat på vilka behov man har.

Vanliga aktiviteter som du får utföra kan vara:

  • Kartläggning av dina färdigheter, kompetenser och förutsättningar.
  • Information om till exempel arbetsmarknaden och arbetslivet, orientering inom olika yrkesområden, information om utbildningar.
  • Praktiskt stöd, till exempel stöd i att hitta och söka jobb, ta fram ansökningshandlingar så som CV och personligt brev, intervjuträning, uppföljning av sökta jobb samt stöd i att söka utbildningar.
  • Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer, till exempel genom studiebesök, arbetsplatsbesök, presentation av dig till för arbetsgivare, rekryteringsevent och mentorskap.
  • Motiverande samtal utifrån kvalitetssäkrade metoder.
  • Vägledning mot arbete eller utbildning.
  • Kortare utbildning på max 20 timmar med en direkt och tydlig koppling till en eller flera specifika lediga tjänster eller en reguljär utbildningsplats, det vill säga folkhögskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och högskolor/universitet.
  • Hälsofrämjande åtgärder, i form av exempelvis seminarier eller föreläsningar om kost, sömn och motion.
  • Stöd för att stärka din digitala kompetens, till exempel förmågan att hantera digitala verktyg för att öka dina förutsättningar till jobb eller utbildning.
  • Stöd för att stärka dina språkkunskaper.

Vad händer efter rusta och matcha?

Efter att du har gått programmet så är målet att du ska ha kommit ut i jobb eller påbörjat en utbildning.

Vilka rättigheter/krav har jag som deltagare?

Ett beslut om rusta och matcha innebär att du deltar i ett Arbetsförmedlingsprogram där du har rätt till ekonomiskt stöd eller ersättning från Försäkringskassan under tiden du går tjänsten, detta stöd kallas för aktivitetsstöd. Observera att du under tiden du går tjänsten och får aktivitetsstöd så har du inte rätt till a-kassa.

Under tiden du går tjänsten så har du rätt till att få delar av stödet på ditt egna språk. Du kan även ifall du har behovet av det läsa sfi samtidigt.

Rusta och matcha är helt frivilligt att delta i men för att få ersättning är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det innebär till exempel att du behöver delta i de aktiviteter som ni kommer överens om. Du behöver också vara aktiv och söka jobb om det ingår i din planering. Du behöver rapportera dina aktiviteter varje månad och meddela om du blir sjuk.

matchingskollen ad placeholder

Vad är en leverantör?

En leverantör är en fristående aktör som har fått i uppdrag av arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare med tjänsten. Det finns ett flertal leverantörer och flera på olika orter som du som deltagare kan välja mellan.

Vilken passar bäst?

För att hitta den leverantör som passar dig bästa så borde du Skaffa information om leverantörerna och hur just de jobbar med Rusta och matcha. Då kan du jämföra och välja den som ser ut att passa dig bäst. Vårt bästa tips är att du tittar på flera 'värden' och skapar en helhetsbild kring leverantören.

Detta kan du göra genom att titta vilka branscher som leverantörer har mycket kunskaper inom, vilka språk de kan ge stöd för utan tolk, tidigare deltagaromdömen, vart de har kontor och även hur de jobbar och vad som gör att de kan hjälpa dig bäst.

Du kan klicka runt och läsa om leverantörerna påvår sida

Hur väljer jag en leverantör?

När du hittat en leverantör som du vill gå rusta och matcha hos så är det dags att välja den leverantörer. Genom matchningskollen kan du få fram all information du behöver genom att gå till den leverantör och dess kontor du vill gå hos. Därefter klickar du på knappen 'Välj Leverantör'. Då får du upp ett fönster med all information som du ska kontakta arbetsförmedlingen med.

Kan jag byta leverantör?

Ifall du är missnöjd eller av någon annan anledning vill byta leverantör så fungerar det. När du vet vilken leverantör du vill byta till kontakta Arbetsförmedlingen och meddela vilken leverantör du vill byta till.

matchingskollen ad placeholder

Hur söker jag leverantör via matchningskollen?

Sök och hitta en leverantör av din matchningstjänst genom att söka, filtrera och sortera i listan.

demo bild på hur sök funktionen för krom ser ut

När du har valt en leverantör och ett kontor där du vill gå tjänsten klickar du på ”välj leverantör”, så får du all information du behöver ange till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

demo bild på hur man väljer leverantör och får upp ka-numret.

Sök leverantör för rusta och matcha

Har du fler frågor?

Arbetsförmedlingens frågor och svar kring rusta och matcha.

Arbetsförmedlingens sida med information kring rusta och matcha.