Arbetslös checklist

 1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag via deras webbplats med e-legitimation. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. Har du frågor om a-kassan och ditt medlemskap kontaktar du a-kassan direkt.
 2. Boka in ett planeringsmöte. När du har ett planeringssamtal med Arbetsfömedlingen får du veta mer om vad du måste göra och vad du kan få hjälp med. Det är viktigt att du förbereder dig noggrant inför mötet. Under mötet tar ni tillsammans fram en plan som ska hjälpa dig till jobb eller studier.
 3. Följ planeringen på "mina sidor". "Mina sidor" på Arbetsförmedlingens webbplats hjälper dig att följa din planering. Du och en arbetsförmedlare kommer överens om vilka aktiviteter som passar bäst för dig. Det kan till exempel handla om att du ska delta i ett webbinar, skriva ett cv eller studera svenska. Sedan är det viktigt att du själv håller planen levande och tar egna initiativ för att nå dina mål.
 4. Aktivitetesrapportera. Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.
 5. Boka stöd och uppföljning. Har du varit arbetslös en längre tid, är under 25 år eller nyanländ kan du få extra stöd genom att delta i ett program. Prata med en arbetsförmedlare som kan bedöma om du har särskilda behov. Du kan läsa mer om programmet rusta och matcha här på matchningskollen.se. ​

Har du varit arbetslös länge?

Om du har varit arbetslös länge kan du behöva extra hjälp. Det finns flera olika stöd för att bryta din arbetslöshet. Här är några av de stödinsatser som Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med:

 • Extratjänst En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Du får en chans att komma in i arbetslivet och den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Extratjänst är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. ​

 • Introduktion till arbete
  Om du har varit borta från arbetsmarknaden länge och är osäker på din förmåga att arbeta kan du få stöd genom arbetsförberedande insatser. Målet är att du ska börja arbetspröva samtidigt som du har tillgång till stöd och uppföljning. Stödet är till för dig som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och som är osäker på din förmåga och vilken typ av arbete som kan passa för dig.

 • Jobbgaranti för ungdomar
  Jobbgarantin för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

 • Jobb- och utvecklingsgarantin
  Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Du kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin om du har varit arbetslös länge och är inskriven som arbetssökande hos oss. Om du till exempel är på väg att utförsäkras från a-kassan är det vanligt att du erbjuds att delta i programmet. Likaså om du har deltagit i etableringsprogrammet eller jobbgarantin för ungdomar under maximal tid, men fortfarande är arbetslös helt eller delvis.

 • Nystartsjobb Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid. Nystartsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet.

 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
  På din ort kan det finnas arbetsmarknadspolitiska projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta. Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning är till för dig som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös. Eftersom innehållet och aktiviteterna varierar beroende på projekt och har specifika målgrupper kan det variera vem projekten passar för.

 • Rusta och matcha
  Rusta och matcha är för dig som behöver extra stöd när du söker jobb. Du väljer själv en leverantör och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller utbildning.

 • Stöd och matchning Stöd och matchning är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Du får hjälp av en handledare som stöttar dig på din väg till jobb eller studier.

 • Yrkesintroduktionsanställning
  Med en yrkesintroduktionsanställning får du lära dig ett yrke, samtidigt som du jobbar och får lön. Under tiden du jobbar får du hjälp av en handledare. Minst 15 procent av din arbetstid består av utbildning eller handledning. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Yrkesintroduktionsanställning är för dig som antingen är under 25 år, har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige.