Stöd och matchning (STOM)

För dig som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur din arbetslöshet.

Sök leverantör

Vad är Stöd och Matchning?

Stöd och matchning är till för dig som har möjlighet att jobba, men som behöver extra stöd i ditt jobbsökande. Tillsammans med en jobbcoach hos ett av många matchningsföretag får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att komma ut i jobb eller påbörja en utbildning. Stöd och matchning är indelat i fyra olika spår. Vilket spår du hamnar i bestämmer Arbetsförmedlingen, och spåret påverkar till viss del vilka aktiviteter som din tid hos matchningsföretaget kommer att bestå av. Under 2021 kommer stöd och matchning att ersättas av en annan liknande tjänst, Rusta och Matcha. Det sker i olika etapper med målet att vara helt utbytt vid årsskiftet 2021/2022.

Läs mer om rusta och matcha här.

Vem kan få beslut om stöd och matchning?

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om stöd och matchning är någonting för dig, men du kan även önska att gå tjänsten. Tjänsten passar dig som är arbetssökande och som behöver ett extra stöd för att komma ut i jobb eller utbildning. Det kan vara så att du kanske saknar en eftergymnasial utbildning eller har svårt med det svenska språket. I dagsläget är tjänsten möjlig att få på distans på grund av rådande omständigheter med Covid-19, detta gäller fram tills sista december 2021.

Hur fungerar stöd och matchning?

När du blir anvisad till stöd och matchning sker det i block om 3 månader. Efter första blocket görs en utvärdering, om det fortfarande finns behov för dig att gå tjänsten förlängs den i ytterligare 3 månader. Efter detta andra block finns det i vissa fall möjlighet att göra en sista förlängning med ett tredje block, som också är 3 månader långt.

4 steg till job genom stöd och matchning

Vad händer under stöd och matchning?

När du har gjort ditt val av leverantör kommer du tillsammans med en jobbcoach på det företaget att ha en inledande träff där ni tar fram en gemensam plan för hur du snabbast ska kunna hitta jobb eller påbörja en utbildning.

Din coach får endast anordna aktiviteter som är godkända av Arbetsförmedlingen och som listas här nedan, och dem ska vara religiöst och politiskt obundna.

Kartlägga färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden

Stöd med att hitta och söka jobb

Stöd i att skapa ansökningshandlingar

Uppföljning av sökta jobb

Kontakter med arbetsgivare

Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov

Mentorskap

Arbetsplatsförlagda aktiviteter

Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju

Studie- och yrkesvägledning (obligatoriskt)

Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning

Motiverande samtal

Gruppaktiviteter

Studiebesök

Seminarier

Dataundervisning

Språkundervisning

Samhällsinformation

Kortare utbildning

Hälsofrämjande åtgärder

Schema under stöd och matchning

Din leverantör fram ett schema åt dig som ska sträcka sig minst en vecka framåt i tiden och innehålla de aktiviteter som är planerade med information om var och när aktiviteterna äger rum. Schemat fungerar dels också som ett underlag du kan använda vid aktivitetsrapportering men också som ett underlag för Arbetsförmedlingen så att dem ska kunna se att du får det stöd du har rätt till.

Hur söker jag leverantör via matchningskollen?

Sök och hitta en leverantör av din matchningstjänst genom att söka, filtrera och sortera i listan.

demo bild på hur sök funktionen för stom ser ut

När du har valt en leverantör och ett kontor där du vill gå tjänsten klickar du på ”välj leverantör”, så får du all information du behöver ange till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

demo bild på hur man väljer leverantör och får upp ka-numret

Sök och hitta en leverantör inom stöd och matchning genom att söka och filtrera i listan.