Välkommen till matchningskollen för leverantörer!

En tjänst som ger dig som leverantör kraftfulla verktyg för att kunna utvecklas och synas på marknaden.

Logga in

Vill du ingå i en referensgrupp för matchningskollen? Kontakta oss

Vad är matchningskollen?

Matchningskollen är ett privat initiativ av företaget Assedon AB. Syftet med webbplatsen är att förbättra förutsättningarna för arbetssökande att ta ett väl informerat val av leverantör i det så kallade lagen om valfrihetssystemet. Matchningskollen erbjuder i nuläget stöd för tjänsterna: stöd och matchning och rusta och matcha.

Illustration för vad är matchningskollen

Vad ingår i tjänsten som leverantör?

Alla leverantörer som är registrerade hos Arbetsförmedlingen för respektive tjänst finns sökbara på matchningskollen. I standardförfarandet finns grundläggande information om leverantörens kontor. Informationen är en kopia av den leverantören angett till Arbetsförmedlingen.

Som ett valbart och kostnadsfritt alternativ kan ni skapa ett konto där informationen om kontoren går att redigera och utöka.

Boka en demo för att få veta mer.

Illustration för vad matchningskollen erbjuder till leverantörer

Vill du se mer eller har du några frågor?