Vanliga frågor till matchningskollen

Vad är matchningskollen?

Matchningskollen är ett privat initiativ av företaget Assedon AB. Syftet med webbplatsen är att förbättra förutsättningarna för arbetssökande att ta ett väl informerat val av leverantör i det så kallade LOV-systemet. Webbplatsen ämnar även att agera serviceinstans gentemot leverantörer och erbjuda utökade möjligheter för att presentera och redogöra för sina kontor och tjänster.

Vad är stöd och matchning?

Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet med stöd och matchning är att de ska börja arbeta eller studera så fort som möjligt.

Vad är kundval rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som behöver stöd för att få jobb eller börja studera. Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen rusta och matcha under 2020 och 2021.

Hur väljer jag leverantör?

När du bestämt dig för vilken leverantör du vill gå hos så kontaktar du arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kommer då be dig om ett KA nummer. Detta nummer kan du hitta genom att klicka 'Välj Leverantör' när du är inne på en leverantörs sida på matchningskollen. Efter att du har kontaktat arbetsförmedlingen så kommer du och leverantören du valt skapa en plan för hur du kan börja jobba eller studera så snabbt som möjligt.

Vad ska jag tänka på när jag väljer?

Du väljer själv vilken av våra leverantör du vill ha. Titta exempelvis först och främst på leverantörernas ratingbetyg men även på deras metodik, språk, branschkunskaper eller annan specialisering när du gör ditt val. Du kan även söka efter vilka leverantörer vi har på din ort. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt.

Vad händer om jag valt leverantör och ångrar mig?

Du kan när som helst ändra dig om du känner att leverantören du har valt inte uppfyller dina krav och förväntningar. Kontakta till handledare på arbetsförmedlingen och säg att du vill byta. Din nya leverantör kan du med enkelhet hitta här på matchningskollen.se